Мови освітнього процесу

Мова освітнього процесу Контингент здобувачів вищої освіти
Українська Вітчизняні та іноземні громадяни
Англійська* Вітчизняні та іноземні громадяни
Російська* Іноземні громадяни

* - за відповідною заявою