Спеціалізовані вчені ради СумДУ

В університеті працює 7 спеціалізованих вчених рад: 1 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 6 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук:

1. Д 55.051.01 доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальностями:

Голова спецради - д.е.н., професор,  професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Мішенін Євген Васильович , спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва Скляр Ірина Дмитрівна, спеціальність 08.00.06.

Телефон +38(0542) 687-844, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 – по 21.12.2019 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.01


2. Д 55.051.02 доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:

Голова спецради – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи Чорноус Анатолій Миколайович, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар – д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Шкурдода Юрій Олексійович, спеціальність 01.04.01.

Телефон +38(0542) 335-612, +38(0542) 687-751, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 – по 10.07.2019 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.02


3. К 55.051.03 кандидата технічних наук за спеціальностями:

Голова спецради – д.т.н., професор, професор кафедри загальної механіки та динаміки машин Марцинковський Володимир Альбінович, спеціальність 05.05.17.

Вчений секретар – к.т.н., доцент, доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин Савченко Євген Миколайович, спеціальність 05.05.17.

Телефон +38(0542) 333-594, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 – по 21.12.2019 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.03


4. Д 55.051.04 доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю:

Голова спецради - д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології Пляцук Леонід Дмитрович, спеціальності 05.17.08.

Вчений секретар - к.т.н., ст. викладач кафедри прикладної екології Аблєєва Ірина Юріївна, спеціальність 21.06.01.

Телефон +38(0542) 331-205, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 – по 23.10.2020 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.04


5. Д 55.051.05 доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями:

Голова спецради – д.мед.н., професор, професор кафедри морфології Сікора Віталій Зіновійович, спеціальність 14.03.01.

Вчений секретар – к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Погорєлова Оксана Сергіївна, спеціальність 14.03.01.

Телефон +38(0542) 661-761, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 – по 31.12.2020 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.05


6. Д 55.051.06 доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальністю:

Голова спецради – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Лєонов Сергій Вячеславович, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Бойко Антон Олександрович, спеціальність 08.00.08

Телефон +38(0542) 665-129, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 – по 31.12.2019 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.06


7. Д 55.051.07 доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю:

Голова спецради – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права  Куліш Анатолій Миколайович, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Логвиненко Микола Іванович, спеціальність 12.00.07.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.07– по 31.12.2020 р.

Телефон +38(0542) 665-127,  email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.07