Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку здобувачів освіти