Друга вища освіта

Основним напрямком діяльності Центру професійної та післядипломної освіти є перепідготовка фахівців з вищою освітою та студентів старших курсів вищих навчальних закладів ІІІ або ІV рівня акредитації для здобуття другої вищої освіти за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Представники як державних, так і приватних ВНЗ відзначають, що попит на другу вищу освіту постійно зростає (щорічний зріст коливається в межах 20-30%). Це обумовлено збільшенням конкуренції за кращі робочі місця на ринку праці. В цих умовах роль ЦПО СумДУ зростає, оскільки його діяльність сприяє подоланню дефіциту кадрів у галузях, які визначають у даний момент науково-технічний прогрес.