Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015). На сьогоднішній день в університеті сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Концептуальні засади діяльності Сумського державного університету, стратегію розвитку на 2010-2020 рр., заходи реалізації та прогнозні показники, Кодекс корпоративної культури Сумського державного університету, Положення про організацію освітнього процесу в Сумському державному університеті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ».

З метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів та факультетів та стимулювання рівня підвищення якості їх роботи застосовується Методика визначення рейтингу структурних підрозділів.

Інституційна структура забезпечення якості охоплює 5 рівнів.