Для осіб з особливими освітніми потребами

Інфраструктурні умови

 1. Наявність пандусів на входах до будівель:
  • конгрес - центр;
  • лабораторний корпус «Т»;
  • навчальний корпус «ЕТ»;
  • навчальний корпус «М»;
  • навчальний корпус «Ц»;
  • навчальний корпус №2;
  • навчальний корпус №3;
  • стоматологічний корпус;
  • спортивна споруда манеж;
  • університетська клініка.
 2. Ліфти:
  • конгрес - центр;
  • навчальний корпус «Г»;
  • університетська клініка.

Навчальні умови

Для студентів з особливими освітніми потребами, які мають захворювання опорно-рухового апарату але відвідують університет, Центр заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання складає розклад занять таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили в навчальних корпусах, обладнаних пандусами та ліфтами або лише на першому поверсі іншого навчального корпусу без ліфту.

Особи з особливими освітніми потребами, які не мають можливості відвідувати заклад вищої освіти, мають можливість здобувати вищу освіту вдома за дистанційними технологіями навчання.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР

Код Найменування спеціальностей Спеціалізація
051 Економіка Економіка і бізнес
061 Журналістика Журналістика
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік в підприємництві
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
081 Право Право
122 Комп’ютерні науки Інформатика
Інформаційні технології проектування

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТР

Напрям підготовки Спеціалізація
Код Назва
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації
061 Журналістика Журналістика
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємництва
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
122 Комп’ютерні науки Інформатика
Інформаційні технології проектування

 

Дистанційна освіта передбачає: