Статті

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР CУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ТЕХНОЛОГІЯ”

Директор проф.Карінцев І.Б.

Директор проф. Карінцев І.Б.

При  Сумcькому державному університеті на кафедрі опору матеріалів і машинознавства працює Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний центр “Технологія”, який створений  для здійснення комплексної підтримки вітчизняного машинобудування у створенні сучасних інженерних конструкцій, працюючих в умовах підвищеної небезпеки з метою покращення їх якості, надійності, роботоздатності та довговічності.


До складу Регіонального центру Технологіявходять:

1 Науково-дослідна лабораторія механічних випробувань

Лабораторія атестована Державним підприємством ”Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на проведення вимірювань   геометричних  і механічних величин. Також має дозвіл від Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме випробування об’єктів, обладнання, пов’язаних з використанням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

Лабораторія оснащена атестованим  випробувальним обладнанням, яке обслуговують кваліфіковані спеціалісти, що мають багаторічний досвід науково-дослідних робіт в галузі стандартизованих експериментальних досліджень.

В теперішній час Лабораторія плідно співпрацює з такими підприємствами, як “Тріз-ЛТД”, “Ротор-Суми”, “Турбомаш”, “Укрпайпенерго”, “Укрнафтозапчастина”, “Насостехкомплект”   та  інші.

Перелік послуг, які виконує науково-дослідна лабораторія механічних випробувань:

 • випробування на розтягання з визначенням  σ0,2, σв, δ, Ψ при нормальних і підвищених температурах ;

 • випробування ударної в’язкості при зниженнїй і кімнатній   температурах ;

 • випробування твердості по Роквелу, Брюнелю, мікротвердості;

 • випробування на стискання, кручення;

 • визначення границі витривалості;

 • металографічні випробування;

 • випробування на відповідність хімічного складу;

 • випробування на статичний розтяг, сплющення, вигин зварних  з’єднань із сталевих труб;

 • випробування зварних з’єднань із поліетиленових труб на розтяг, сплющення з закладним нагрівачем  (терморезісторне зварювання);

 • гідростатичні випробування  до 2000 атм ;

 • випробування на розтягання і перегин дроту;

 • визначення зміни лінійних розмірів, абсолютної деформації та відновлюваності зразків із пластмаси;

 • випробування міцності гумотехнічних виробів при повторно-змінних навантаженнях;

 • випробування стандартних  зразків для будівельних матеріалів на стискання, згинання, щільність.

Для виготовлення стандартних зразків в лабораторії працює майстерня.


2 Лабораторія неруйнівних методів контролю

Лабораторія має дозвіл Держгірпромнагляду на проведення випробувань з використанням методів неруйнівного контролю: радіографічного (RТ), ультразвукового (ИТ), візуально-оптичного (VT) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів.

На сьогоднішній день Лабораторія виконує радіографічний контроль для «Сумитеплоенерго», Сумського заводу «Енергомаш», «Рубін-Трейдінг».

Перелік об’єктів, на які лабораторія має Дозвіл на проведення неруйнівного контролю:

 • парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском  пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 1150С;

 • посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;

 • підіймальні споруди: вантажопідіймальні крани, ліфти та підйомники, в тому числі металеві конструкції, несучі та огороджуючи конструкції;

 • обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів (в тому числі промислові трубопроводи), трубопроводів небезпечних хімічних речовин ( в тому числі технологічні трубопроводи) та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації;

 • обладнання та лінійні частини газопроводів систем  газопостачання природним та зрідженим газом, споруди на них та газокористування обладнання;

 • технологічні транспортні засоби, навантажувачі.


3 Атестаційна комісія

При Регіональному центрі “Технологія” з 2007 року працює комісія з атестації зварників, працюючих на об’єктах підвищеної небезпеки.

Згідно з “Положенням про український атестаційний комітет зварників”, комісія має право на проведення атестації зварників на допуск до виконання робіт з ручного дугового зварювання (111), дугового зварювання порошковим дротом (114), дугового зварювання під флюсом дротяним електродом (121), дугового зварювання металевим (плавким) електродом в інертних газах (131) зварювання в активних газах (135), зварювання в інертних газах (141), газового зварювання (311).

В 2011 році були проведені атестації для зварників “Сумитеплоенерго”, “ВНДікомпресормаш”, “Казвізгаз”, “Гольфстрім-Суми”, “Сервіс-Груп”.

Перелік об’єктів, на які поширюється Дозвіл :

 • парові та водогрійні котли, трубопроводи пара і гарячої води;

 • посудини, що працюють під тиском;

 • вантажопідіймальні крани, навантажувачі, ліфти    та підйомники;

 • магістральні та промислові трубопроводи;

 • системи газопостачання;

 • несучі та огороджувальні конструкції;

 • металеві конструкції;

 • технологічне обладнання і технологічні трубопроводи, в тому числі з кольорових металів та сплавів.