Статті

Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю

Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю існує для встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації в університеті, документаційного забезпечення діяльності ректорату та структурних підрозділів університету, ведення діловодства та архівної справи, здійснення контролю за проходженням і виконанням документів, зберігання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань структурним підрозділам університету.

Основними завданнями відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю є:

  • організація збереження документів відповідних категорій на визначені законодавством та внутрішньоуніверситетською базою терміни;
  • забезпечення якості освітньої діяльності університету в частині здійснення документованих процедур;
  • організація документообігу в університеті, у тому числі організація виконання відповідних функцій структурними підрозділами усіх типів;
  • ефективне впровадження електронного документообігу;
  • оптимізація процедур проходження документів, у тому числі за рахунок скорочення кількості віз;
  • аналіз існуючого документообігу, ініціювання розробки шаблонів документів структурними підрозділами та корегування вже існуючих, контроль за виконанням плану розробки шаблонів;
  • надання пропозицій щодо делегування повноважень ректора іншим посадовим особам університету;
  • супровід основної нормативної бази системи управління якістю внутрішньоуніверситетської діяльності та розміщення документів в Реєстрі нормативної бази, інформаційних сервісах «Шаблони документів СумДУ», «Форми документів», Реєстрі типових посадових (робочих) інструкцій з метою поліпшення інформаційного забезпечення роботи підрозділів університету;
  • організаційно-методичне забезпечення документообігу з метою дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організація роботи з ними, у тому числі із застосуванням електронного документообігу;
  • проведення перевірок стану діловодства в структурних підрозділах та, у разі необхідності, семінарів з діловодства.

Колектив відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю - це згуртована команда, яка прагне стати кращою, здатна чітко та швидко виконувати поставлені завдання, аналізувати та робити висновки. Ми вдосконалюємо свою діяльність, впроваджуємо інноваційні рішення, прагнемо досягнути найкращих результатів за умови оптимального використання ресурсів для успішного розвитку університету.

Управління відділом:

Начальник – Акименко Любов Володимирівна
Заступник начальника – Шульга Юлія Володимирівна

Структура відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю:

У своїй діяльності відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю керується:

Реєстр нормативних документів

Реєстр шаблонів документів

Реєстр типових посадових (робочих) інструкцій

Реєстр форм документів

Реєстр делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам

Організаційна структура університету

Установчі (дозвільні) документи з організації діяльності університету, які видані відповідними установами державного, регіонального та відомчого рівнів

Документи щодо співпраці СумДУ з іншими установами, організаціями, підприємствами