Управління та структура

Оргструктура

Керівний склад

Вчена рада

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Наукова рада

Конференція трудового колективу

Студентське самоврядування


Наглядова рада університету