Поточні об'яви

Строки прийому заяв і документів та терміни зарахування до докторантури у 2019 році

Етапи вступу до докторантури Строки
Подання розгорнутих пропозицій на розгляд кафедрі до 30 червня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2019 р. о 9-00
Закінчення прийому заяв та документів 04 вересня 2019 р. о 17-00
Прийняття рішення щодо зарахування вченою радою до 13 вересня 2019 р.
Зарахування до докторантури за державним замовленням не пізніше 14 вересня 2019 р.