Психологічна служба

Базою діяльності психологічної служби є кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій.

Підпорядковується психологічна служба керівнику координаційного центру гуманітарної політики СумДУ Світайло Ніні Дмитрівні.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам університету на безоплатній основі, іншим – на договірній.

Діяльність служби забезпечується практичними психологами:

Сахно
Парасковія Іванівна
Колісник
Людмила Олексіївна
Хвостова
Світлана Леонідівна

 

За необхідності з окремих питань до роботи залучаються також й інші фахівці, зокрема викладачі кафедри політології, соціології та психології.

РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

ФОРМИ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 • індивідуальне консультування студентів, викладачів та співробітників. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та психологом. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.

On-line консультування. Задати питання психологам та отримати відповідь можна також через електронну пошту This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.
 • психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.

 • психопрофілактична робота серед студентів - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

 • просвітницька робота - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів та співробітників. Це відбувається під час:
  • зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),
  • інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів, кураторів, викладачів та співробітників університету.

Також у кабінеті психологічної служби знаходиться постійно діючий інформаційний стенд та власна міні-бібліотека, де допитливі можуть знайти корисну та цікаву інформацію на психологічну тематику.

 • науково-дослідна робота - передбачає проведення психологічних та соціально-психологічних досліджень. До цієї діяльності активно залучаються студенти, які мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у формі тез чи наукових статей; виступити із доповіддю на студентських конференціях (включаючи і всеукраїнські); написати студентську наукову роботу та взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Керівниками наукової роботи студентів виступають практичні психологи служби, а також викладачі кафедри політології, соціології та психології.

Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.

Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (студентів, представників студ. самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи психологічної служби (відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень).  Домовитися про тренінг можна через електронну пошту, за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.

Орієнтовна тематика психологічних тренінгів:

 • «Самопізнання та саморозвиток»
 • «Впевненість у собі-тренінг асертивності»
 • «Ефективність у міжособистісних стосунках»
 • «Психологія жінки та чоловіка»
 • «Побудова команди»
 • «Міжкультурний діалог»
 • «Тайм-менеджмент»
 • «Емоційний інтелект»
 • «Лідерство»
 • «Прийняття рішень»
 • «Ефективна самопрезентація»
 • «Емпатія»
 • «Тренінг адаптації та згуртування колективу»
 • «Тренінг вирішення конфліктів»
 • «Здоровий стиль життя»
 • «Толерантність»
 • «Майстерність комунікації»
 • «НЛП – психотехнології успіху»

Принципи організації психологічної служби >>>

Аспекти діяльності >>>

Мета діяльності психологічної служби >>>

Основні завдання діяльності психологічної служби >>>

Напрямки діяльності >>>

У своїй діяльності психологічна служба керується >>>