Стипендіальне забезпечення

Академічні стипендії студентам призначаються стипендіальними комісіями інститутів (факультетів) згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) та додаткових балів, визначених згідно Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів Сумського державного університету, і до якого включаються всі студенти, які навчаються в певному інституті (на факультеті) за денною формою навчання, за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії, формується за результатами останнього навчального семестру в кожному інституті (на факультеті), на курсі і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності.

Розміри стипендій студентів вищих навчальних закладів

 1. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, - 1300 гривень на місяць;
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо- кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, - 1660 гривень на місяць.
 2. Розмір соціальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:
  • становить - 2360 гривень на місяць.
 3. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян (крім тих, що зазначені у пункті 2 цих розмірів):
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 1180 гривень на місяць.
 4. Розмір академічної стипендії Президента України:
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо- кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2720 гривень на місяць.
 5. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2480 гривень на місяць.
 6. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:
  • для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 2600 гривень на місяць.

 

ПЕРЕЛІК
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі в СумДУ

Код спеціальності

Найменування спеціальності (спеціалізації)

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

144

Теплоенергетика

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу, не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій:

 1. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.
 2. Осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії.
 3. Осіб, з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”.
 4. Осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти.
 5. Осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
 6. Дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
 7. Дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
 8. Дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
 9. Дітей з інварідністю та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи.
 10. Студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім′ям".

Нормативні документи згідно яких відбувається призначення академічних та соціальних стипендій: