Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю

Відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю існує для встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації в університеті, документаційного забезпечення діяльності ректорату та структурних підрозділів університету, ведення діловодства та архівної справи, здійснення контролю за проходженням і виконанням документів, зберігання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань структурним підрозділам університету.

Основними завданнями відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю є:

Колектив відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю - це згуртована команда, яка прагне стати кращою, здатна чітко та швидко виконувати поставлені завдання, аналізувати та робити висновки. Ми вдосконалюємо свою діяльність, впроваджуємо інноваційні рішення, прагнемо досягнути найкращих результатів за умови оптимального використання ресурсів для успішного розвитку університету.

Управління відділом:

Начальник – Акименко Любов Володимирівна
Заступник начальника – Шульга Юлія Володимирівна

Структура відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю:

У своїй діяльності відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю керується:

Реєстр нормативних документів

Реєстр шаблонів документів

Реєстр типових посадових (робочих) інструкцій

Реєстр форм документів

Реєстр делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам

Організаційна структура університету

Установчі (дозвільні) документи з організації діяльності університету, які видані відповідними установами державного, регіонального та відомчого рівнів

Документи щодо співпраці СумДУ з іншими установами, організаціями, підприємствами